Het gaat om mensen

Organisatiemanagement

Organisatie-, reorganisatie-, of Verandermanagement

Organisatiemanagement betreft het veranderen van de organisatievorm of van de werkwijze van de organisatie. Het betreft onderwerpen welke zeer gevarieerd zijn zoals innovatie, digtalisering, manieren van samenwerking en leidinggeven, prestatie-indicatoren en klantgerichtheid. Goed verandermanagement, hoe doe je dat?

Focus op de meerwaarde voor de klant.

Waar gaat het om? Slimme innovatie. Minder klachten. Duurzamer werken. Integriteit versterken. Kosten reductie …..? Kies! Verschaf focus. Kom met een duidelijk verhaal.

Beleid omlaag, acties omhoog

Geef de organisatie de eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om de gewenste verandering in te vullen. De direct verantwoordelijken tot en met de professionals in de uitvoering en de gebruikers doen mee.

Monitor de voortgang

Blijf de veranderingen volgen en kijk of het tot het gewenste resultaat komt. Stuur waardig bij om alsnog het doel te bereiken. Blijf de medewerkers stimuleren om er een dagelijks aandachtspunt van te maken.

Hoe pakken we Organisatiemanagement aan?

Nieuw organiseren begint met anders denken over verhoudingen tussen en binnen organisaties, de inzet van mensen en de manier van leidinggeven. Anders denken ook over de daarbij horende visie, principes en doelende we willen bereiken.

Principes die veel terugkomen bij het Organiseren oftewel Nieuw Organiseren zijn:

  • Organiseer vanuit een inspirerende missie of doelstelling gebaseerd op de waarde voor klant of doelgroep.
  • Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor medewerkers en teams.
  • Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de relaties tot en met de klant! Samenwerking tussen mensen, teams en units is van groot belang.

Naast anders denken is gedrag een ontbrekende schakel tussen een visie op beter organiseren en resultaat bereiken  Gedrag is te beïnvloeden door als leidinggevenden het voorbeeld te geven en het gewenst gedrag aan te moedigen in het team. 

Aanpassingen in de manier van managen en leidinggeven zijn vaak gewenst. Kort gezegd: minder focus op control en meer delegeren. Medewerkers aanspreken op resultaten enerzijds en stimuleren, coachen en ruimte geven anderzijds.

de oplossing

Is dit wat u zoekt neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Of meer behoefte aan andere Diensten neem dan een kijkje bij de volgende onderwerpen