In teamverband werken

Projectmanagement

Een project opstarten en managen hoe doe je dat?

Elke organisatie gebruikt projectmanagement bewust of onbewust. Denkers en de doeners moeten dicht bij elkaar blijven. Er moet een projectteam worden samengesteld en een Leidinggevende verantwoordelijk worden gemaakt of worden aangesteld als projectleider. Wat is de rol van opdrachtgevers en de lijnorganisatie. Wat zijn de valkuilen bij de uitvoering en hoe kunnen we zo optimaal mogelijk Innoveren en het project managen. 

Veel projecten mislukken

In meer dan 80% van de gevallen wijkt het resultaat van een project af van het oorspronkelijk geplande. In circa 40% van deze gevallen wordt het project vroegtijdig gestopt! Wat is er aan de hand? 

Tip voor Projectmanager

Anders dan de algemene manager, geef je als project manager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. 

Belangrijke succesfactoren bij projectmanagement

Wat is goede projectmanagement vandaag de dag. Als Projectmanager moet je een compleet ander perspectief hebben op projectmanagement!

Analyseren, workbreakdown, organisatieharken, exceptions en het blijven bijwerken van planningen helpen niet. Beheersen, certificeren en grip op je project krijgen zijn alleen een garantie voor schijnzekerheid, niet voor projectsucces. Wat dan wel? Succesfactoren bij uitstek zijn:

  • De kwaliteit van de relaties met de opdrachtgever en zijn organisatie.
  • De kwaliteit van de relaties binnen het projectteam. Dit doet een beroep op de sociale vaardigheden van de projectmanager.
  • Zorg dat je het team betrokken houd bij het doel wat we met zijn allen willen bereiken. Zorg voor een financieel klimaat om dit in uit te voeren en geef veel zelfstandigheid aan de teamleden.

Met delegeren red je het niet
Dat IT-projecten vaak mislukken is bekend. Maar dat eindverantwoordelijke opdrachtgevers meestal zélf verantwoordelijk zijn voor de problemen, veel minder. Sommige gerenommeerde IT-bedrijven maken hen het uitglijden ook wel erg gemakkelijk. Vanuit dit besef is het voor projectleiders  belangrijk om zelf actief bij te dragen tot goed opdrachtgeverschap.

Overweeg altijd een aanpak waarbij niet een aparte projectorganisatie maar de reguliere lijnorganisatie het project oppakt. Wat is er vanzelfsprekender dan dat de uitvoerders van de verandering ook de verantwoordelijkheid voor de verandering oppakken? Zij hebben kennis van zaken, zij moeten er straks mee verder.
In dit verband is het interessant projecten zoveel mogelijk op te delen in kleinere deelprojecten waardoor er alle aandacht voor tussentijdse bijsturing en verbetering is. Echter na afronding van het project zien we vaak een terugval in gedrag. Waarom? Omdat het eigenaarschap van de verbetering bij de projectorganisatie ligt en niet in de lijn. Dit blijkt keer op keer een kritieke succesfactor voor goed projectmanagement. 

de oplossing

Is dit wat u zoekt neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Of meer behoefte aan andere Diensten neem dan een kijkje bij de volgende onderwerpen