kosten efficiënt werken

Procesmanagement

Procesmanagement

Procesmanagement is een manier van managen en organiseren gericht op continu verbeteren van product, productieproces, dienst of organisatie. Het betreft alle onderdelen van het managen van een organisatie. Kwaliteitsmodellen en instrumenten helpen maar in de kern betreft het houding en gedrag van medewerkers en managers gericht op continue verbetering van de kwaliteit. Onder de motto denk groot en begin klein. Dat betekent dat motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers en klanten de sleutels zijn.

Goede procesmanagement, hoe doe je dat?

Focus op de meerwaarde voor de klant.

Waar gaat het om? Slimme innovatie. Minder klachten. Duurzamer werken. Integriteit versterken. Kosten reductie …..? Kies! Verschaf focus. Kom met een duidelijk verhaal.

Beleid omlaag, acties omhoog

Geef de organisatie de eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om de gewenste verandering in te vullen. De direct verantwoordelijken tot en met de professionals in de uitvoering en de gebruikers doen mee.

Monitor de voortgang

Blijf de veranderingen volgen en kijk of het tot het gewenste resultaat komt. Stuur waardig bij om alsnog het doel te bereiken. Blijf de medewerkers stimuleren om er een dagelijks aandachtspunt van te maken.

Hoe pakken we procesveranderingen aan?

Procesmanagement is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. De eerste stap is het benoemen van deze doelen. Die vinden we voornamelijk in de strategie van de organisatie in termen als omzet, marge, nieuwe producten, beter voorraadbeheer, minder retouren of uitval, grotere klantgerichtheid. Vervolgens kan men met een systeem van indicatoren, op basis van regelmatige rapportages, de resultaten bijhouden en daarop sturen.

Veel organisaties hebben zo’n systeem van prestatie indicatoren, ook wel genoemd “key performance indicators” of KPI’s. In de praktijk blijft het vaak beperkt tot een periodieke plichtmatige exercitie in het top-team onder leiding van de financieel manager. Dieper in de organisatie weet men van niks of men ziet het als een top-down controle instrument waar je af en toe mee lastig wordt gevallen.

Procesmanagement gaat verder. Het gaat om ‘continu willen verbeteren op  alle niveaus van de organisatie‘. Dat is mogelijk door prestatiemanagement tot een levende realiteit in de organisatie te maken.  Alle onderdelen gaan ermee aan de gang door de indicatoren te verbinden met hun prestaties. En door de uitkomsten in het werkoverleg te bespreken met als doel de resultaten te verbeteren.

Dat gaat vaak mis. We weten al jaren hoe dat komt maar de praktijk blijkt weerbarstig.

De kunst is het simpel te houden. Soms laat men zich in de luren leggen door een fraai ICT-systeem van tientallen indicatoren, diagrammen en figuren. Heel indrukwekkend maar de mislukking is nabij.

de oplossing

Is dit wat u zoekt neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Of meer behoefte aan andere Diensten neem dan een kijkje bij de volgende onderwerpen